AVCalpe.net


Interesting links

Institucional links

Reference

Others

La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià
The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case

Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. (Edicio bilingüe valencià-anglés) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 24, 57 + 59 pp. ISBN 84-9215559-6-5.

English front page

portada en anglés