AVCalpe.net


Interesting links

Institucional links

Reference

Others

Aproximació al lèxic mèdic valencià popular del segle XIX.

[Approach to XIXth century Valencian popular medical lexic]

Àngel Calpe. València: Real Acadèmia de Cultura Valenciana [Premi Jaume Roig, 2], 2005, 257 pp.
ISBN 84-96068-69-2.

Front and back pages

portada


contraportada