AVCalpe.net


Interesting links

Institucional links

Reference

Others

“La producció editorial en les normes de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (1979-2004).”

[Publishing output in Valencian, written in the linguistic codification of the Royal Academy of Valencian Culture (1979-2004)]

In: A. Atienza, F. Bens, V.R. Calatayud et al.
25 anys de les Normes valencianes de la RACV, dites d'El Puig
.
València: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella [Cresol Lliterari, 9 / Els fanals de la terra, 9], 2005, pp. 9-139. ISBN 84-89737-75-4.

Full text in Valencian (v2.1.2), 763 KB Document complet en .pdf