Investigació i assaig

Selecció de publicacions d’Àngel Calpe: investigació i assaig

Lexicografia i gramàtica

 • Vocabulari de les ciències de la salut [Col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de la Secció de Terminologia i Assessorament lingüístic de la institució].  València: Acadèmia Valenciana de la Llengua [Vocabularis, 7], 2019, 536 p. ISBN 978-84-482-6321-8. Enllaç extern.
 • Diccionari normatiu valencià (DNV) [Col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de la institució]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013 [versió en línia], 2016 [versió impresa], 2 vols., 1.672 + 1.640 p. ISBN 978-84-482-6089-7.
 • Gramàtica valenciana bàsica (GVB) [Col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de la institució]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2016, 332 p. ISBN 978-84-482-6070-5. Enllaç extern.
 • Gramàtica normativa valenciana (GNV) [Col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de la Secció de Gramàtica de la institució]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006, 408 p. ISBN 84-482-4422-2. Enllaç extern.
 • Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV) [Col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de les seccions de Lexicografia i de Gramàtica de la institució]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2006. ISBN 84-7890-040-3.
 • Aproximació al lèxic mèdic valencià popular del segle XIX. València: Real Acadèmia de Cultura Valenciana [Premi Jaume Roig, 2], 2005, 257 pp.
  ISBN 84-96068-69-2. Portada i contraportada 
 • “Lèxic gastronòmic de l’alimentació en E. Escalante. Terminologia de l’alimentació i classificació semàntica del lèxic”. Revista de Filologia Valenciana, 2002, 9:47-105. ISSN 1135-1896. Document complet (v2.0), 668 KB
 • La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu. València: Universitat de València, 7 microfitxes (616 fotogrames), Tesi doctoral, 2001.
  ISBN 84-370-4838-9. Més informació i enllaços al text 

Llengües minoritàries i entitat del valencià

 • La situación sociolingüística de la Comunitat Valenciana. Budapest: Universidad Eötvös Loránd; Diades valencianes, 4 de mayo de 2006. Conferència. Presentació, 802 KB [es].
 • Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià. [Corredactor i col·laborador, juntament amb la resta d’acadèmics de la institució]. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua [Documents, 4], 2005, 70 p. ISBN 978-84-482-4073-8. Enllaços externs a les versions en valencià, en castellà i en anglés.
 • “Tradició lliterària, identitat i model de llengua pròpia en Valéncia”. Paraula d’Oc, juny 2003, (6): 31-72. ISSN 1577-2047.
 • Calpe Climent AV (coord.)I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponencies i comunicacions – Proceedings. Valencia Ciutat, 11-12 de juliol de 2002 – July 11th – 12th 2002. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2003. Serie Filologica, num. 26, 223 pp. ISBN 84-96068-02-1. http://www.silm.racv.es/ – Portada del llibre 
 • The Valencian language, a hidden Romance language, Conference on Language and Identity, October 2-5th, 2002, New York, American Society of Geolinguistics – Department of Modern Languages (The Baruch College – NYCU)
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – Die Allgemeine Erklärung der Sprachrechte und der Fall Valencia. (Edició bilingüe valencià-alemany) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 25, 57 + 57 pp. ISBN 84-96068-00-5. Portada del llibre 
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. (Edicio bilingüe valencià-anglés) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 24, 57 + 59 pp.
  ISBN 84-9215559-6-5. Portada del llibre 

Documentació

 • “La producció editorial en les Normes de la RACV (1979-2004).”
  Dins: A. Atienza, F. Bens, V.R. Calatayud et al25 anys de les Normes valencianes de la RACV, dites d’El Puig. València: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella [Cresol Lliterari, 9 / Els fanals de la terra, 9], 2005, pp. 9-139. ISBN 84-89737-75-4. Conclusions  Document complet (v2.1.2), 763 KB 
 • “Valencioteca. Seleccio i recopilacio”.
  Lletraferit, 1996 (1): 2-15. ISSN 1136-8179.
 • “Òbres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca.”
  Dins: Actes del Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, Palma [de Mallorca], 24-26 de setembre de 1992, Universitat de les Illes Balears.
  Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 1995, tom II, pp. 645-674. ISBN 84-7633-346-1 (t. II), 84-7633-343-9 (O.C.). Document complet (v2.0), 583 KB 

Valencianisme

 • “El valencianisme de Miquel Adlert Noguerol (1911-1988)”. Dins J.A. Martínez i Seguí, A Monzón i Arazo, FJ Palao Gil coords. (2019) Els valencians, poble d’Europa. L’horitzó federal. València. Publicacions de la Universitat de València [Europa Política, 7], pp. 67-90. ISBN: 978-84-9134-497-1.
 • “Redescobrir la Declaració valencianista de 1918” Dins: A. Colomer et al. 90 anys de la Declaració Valencianista. València: ACV Tirant lo Blanc, 2008, pp. 48-51. Capítol i obra completa en pdf.
 • “El pensament valencianiste de Miquel Adlert”. Cresol Lliterari, 2000; 4:41-67. [Miquel Adlert. Vida i obra. Comunicacions de les VIII Jornades dels Escritors. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella S.E.V.] ISSN 1135-9811.

  Un resum d’est article es va publicar en dos parts: “El nacionalisme valencià  a través de l’obra de Miquel Adlert”, Lletraferit, març 2001, (42): 17-21. i “L’accio i l’actitut valencianistes”, Lletraferit, abril 2001, (43): 19-23.