AVCalpe.net


Enllaços d'interés

Institucionals

Referència

Altres

La Guerra Insidiosa. El valencianisme irresolut

Àngel V. Calpe. València: Lo Rat Penat [“Al Vent”, 8], 1995, 191 pp.
ISBN 84-89069-05-0.

Text de la contraportada

Angel V. Calpe, des del seu autoexili mallorqui, nos mostra una visio globalisada -i assaonada en la distancia- de la qüestio nacional valenciana, analisant les tres optiques a les quals pot aguaitar el ciutada d'a peu: el catalanisme, el valencianisme i l'espanyolisme. L'estudi fa un repas historic buscant les intencions, els sentirs, els perques i les veritats en estos tres moviments, incidint especialment al tall del problema: la divisio historica entre els valencians que nos impedix alvançar cap a un futur propi i sobira. La critica positiva a tots aquells que, de de diferents posicions, s'han reclamat valencianistes es basica per a que els valencians, en el futur, pogam caminar junts en el retrobament social de la consciencia nacional del nostre Poble, que es fonamenta indiscutiblement en la Llengua i Cultura Valencianes.

Nota: S'ha respectat la literalitat i l'ortografia original del text de la contraportada.

Portada i contraportada

portada


contraportada