AVCalpe.net


Comentaris:

Les publicacions que es relacionen a continuació són les que considere més rellevants o significatives dins de la meua producció en l’àmbit lingüístic o identitari, bé pel seu valor intrínsec, bé pel moment o context en què foren publicades.

És per això que, per a preservar el seu valor com a testimoni de l'època i circumstàncies en què foren escrites, en alguns casos he respectat els usos ortogràfics i gramaticals originals. No obstant això, els texts disponibles en línia s'han adaptat en general a la normativa lingüística de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 


Enllaços d'interés

Institucionals

Referència

Altres

Selecció de publicacions d'Àngel Calpe: divulgació i opinió

Llengües minoritàries i entitat del valencià 

Literatura

Publicacions diverses

Valencianisme