Collaborations

Selection: collaborations

Works by the Acadèmia Valenciana de la Llengua
[in collaboration with the other members of the institution]

 • Gramàtica valenciana bàsica (GVB) [Basic Valencian Grammar]
  València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2016. Col·lecció Textos Normatius, 3. ISBN 978-84-482-6070-5. [pdf]
 • Portal Terminològic Valencià (PorTerVal) [Valencian Terminology Portal]
  València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2016. [on line]
 • Diccionari normatiu valencià (DNV) [Prescriptive Valencian Dictionary]
  València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013 [on line], 2016 [1ª ed. impresa]. Col·lecció Textos Normatius, 4. ISBN 978-84-482-6089-7.
 • Gramàtica normativa valenciana (GNV) [Prescriptive Valencian Grammar]
  València: Academia Valenciana de la Llengua, 2006. Col·lecció Textos Normatius, 2. ISBN 84-482-4422-2. [pdf]
 • Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (DOPV) [Spelling and Pronunciation Dictionary of Valencian]
  València: Academia Valenciana de la Llengua, 2006. Col·lecció Textos Normatius, 1. ISBN 84-7890-040-3.
 • Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i l’entitat del valencià [Resolution concerning principles and criteria for protecting the name and identity
  of Valencian]
  València: Academia Valenciana de la Llengua, 2005. Col·lecció Documents, 4. ISBN 978-84-482-4073-8. [English version in pdf format]