Opinion & Popularization

 • Selected Publications: Opinion and Science Popularization

  Lesser Used Languages and Entity of Valencian

  •  Aportacions del Pare Lluís Fullana a la Filologia Valenciana. Benimarfull: XIX Trobada d’Escoles Valencianes de l’Alcoià i el Comtat, February 2006. Lecture.
  • “L’AVL i el valencià .” Levante-EMV, January 15, 2001, p. 33.
  • “Consideracions juridiques sobre la llengua valenciana”. In: A Fontelles Fontestad, AV Calpe Climent, J Giner Ferrando, et alEl valencià , una llengua del segle XXI (published in Valencian , Spanish , English and German), 2ª ed. RACV – L’Oronella S.E.V. [Els fanals de la terra, nº5], 2001, pp. 17-21 [va], 45-49 [es], 73-77 [en]. ISBN 84-89737-31-2.
  • “El pacte possible: El conflicte llingüistic valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. In: L’Idioma Valencià  en el sigle XXI, IX Jornades de l’AELVA, 11-13 de desembre de 2000, Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2001, pp. 145-154. ISBN 84-89737-28-2.
  • “Eduart Escalante. Un eixemple de la marginacio lliteraria de la Llengua Valenciana”.  In: Comunicacions de les V Jornades dels Escritors al voltant de la narrativa valenciana. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana [Cresol Lliterari, 1], pp. 15-31. DL  V-4901-1997.

  Literature

  • “Chuplacervells.” In: Clams de vida, Valéncia: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2000.

  Miscellanea

  • Calpe Climent AV, Tintorer Peiró A (coord.); Entorn a Ausias March1397-1997, Corts Valencianes, 1999.
  • “Societat civil vs. sadisme urbanistic.”  Levante-EMV, July 13, 1995, p.3.

  Valencianism

  •  “Anàlisis d’un panorama polític sense nacionalistes. Bloc i Uniò, 200.000 vots en la teulada.” Lletraferit, 2003, (64): 10-14.
  • “Fals consens en el valencianisme cultural.” Levante-El Mercantil Valenciano, January 8, 2003, p. 4.
  • “Nicolau Primitiu. Un esboç biogràfic”. In: XI Jornades dels Escritors, 9-12 de desembre de 2002. Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, 2003;
  • “El forcall valencianiste.” Lletraferit, 2002, (57):16-20.
  • “El valor dels simbols.” Lletraferit, [Des de la distancia], May-June 2001 (45-46).
  • “Normalitat (en la lliteratura valenciana)”, Lletraferit, [L’Arc de Sant Marti], July-August 2001, (47):11.
  • “Intolerancia.” Espenta, 1991; 4:21-23.