Articles d’opinió i divulgació

Selecció d’articles d’opinió i divulgació publicats en premsa

Llengües minoritàries i entitat del valencià

  • “L’AVL i el valencià .” Levante-EMV, 2001, 15 de gener, p. 33.
  • “El pacte possible: El conflicte llingüistic valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. Dins: L’Idioma Valencià  en el sigle XXI, IX Jornades de l’AELVA, 11-13 de desembre de 2000, Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2001, pp. 145-154. ISBN 84-89737-28-2.

Valencianisme

  •  “Anàlisis d’un panorama polític sense nacionalistes. Bloc i Uniò, 200.000 vots en la teulada.” Lletraferit, 2003, (64): 10-14.
  • “Fals consens en el valencianisme cultural.” Levante-El Mercantil Valenciano, 2003, dimecres 8 de giner, p. 4.
  • “El forcall valencianiste.” Lletraferit, 2002, (57):16-20.
  • “El valor dels simbols.” Lletraferit, [Des de la distancia], maig-juny 2001 (45-46): 5.
  • “Normalitat (en la lliteratura valenciana)”, Lletraferit, [L’Arc de Sant Marti], juliol-agost 2001, (47):11.
  • “Intolerancia.” Espenta, 1991, (4):21-23.

Temes diversos

  • “Societat civil vs. sadisme urbanistic.”  Levante-EMV, 1995, 13 de juliol, p. 3.