Divulgación y opinión

Selección de publicaciones de Àngel Calpe: divulgación y opinión

Lenguas minoritarias y entidad del valenciano

 •  Aportacions del Pare Lluís Fullana a la Filologia Valenciana. Benimarfull: XIX Trobada d’Escoles Valencianes de l’Alcoià i el Comtat, febrero 2006. Conferencia.
 • “L’AVL i el valencià .” Levante-EMV, 2001, 15 de enero, p. 33.
 • “Consideracions juridiques sobre la llengua valenciana”. En: A Fontelles Fontestad, AV Calpe Climent, J Giner Ferrando, et alEl valencià , una llengua del segle XXI (edición en valenciano , castellano , inglés i alemán), 2ª ed. RACV – L’Oronella S.E.V. [Els fanals de la terra, nº5], 2001, pp. 17-21 [va], 45-49 [es], 73-77 [en]. ISBN 84-89737-31-2.
 • “El pacte possible: El conflicte llingüistic valencià i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. En: L’Idioma Valencià  en el sigle XXI, IX Jornades de l’AELVA, 11-13 de desembre de 2000, Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2001, pp. 145-154. ISBN 84-89737-28-2.
 • “Eduart Escalante. Un eixemple de la marginacio lliteraria de la Llengua Valenciana”.  En: Comunicacions de les V Jornades dels Escritors al voltant de la narrativa valenciana. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana [Cresol Lliterari, 1], pp. 15-31. DL  V-4901-1997.

Literatura

 • “Chuplacervells.” En: Clams de vida, Valéncia: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2000.

Publicaciones diversas

 • Calpe Climent AV, Tintorer Peiró A (coord.); Entorn a Ausias March1397-1997, Corts Valencianes, 1999.
 • “Societat civil vs. sadisme urbanistic.”  Levante-EMV, 1995, 13 de julio, p.3.

Valencianismo

 •  “Anàlisis d’un panorama polític sense nacionalistes. Bloc i Uniò, 200.000 vots en la teulada.” Lletraferit, 2003, (64): 10-14.
 • “Fals consens en el valencianisme cultural.” Levante-El Mercantil Valenciano, 2003, miércoles 8 de enero, p. 4.
 • “Nicolau Primitiu. Un esboç biogràfic”. Dins: XI Jornades dels Escritors, 9-12 de desembre de 2002. Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, 2003;
 • “El forcall valencianiste.” Lletraferit, 2002, (57):16-20.
 • “El valor dels simbols.” Lletraferit, [Des de la distancia], maig-juny 2001 (45-46).
 • “Normalitat (en la lliteratura valenciana)”, Lletraferit, [L’Arc de Sant Marti], juliol-agost 2001, (47):11.
 • “Intolerancia.” Espenta, 1991; 4:21-23.