Publicat el dia

Redescobrir la Declaració Valencianista de 1918

Redescobrir la Declaració Valencianista de 1918 (DV18) és un exercici magnífic que ens pot ser de gran ajuda en la superació de les divisions que han afectat els valencians en qüestions identitàries. En efecte, es tracta d’un document sintètic (no tant les glosses que l’acompanyaren en el seu temps i l’acompanyen hui), que toca pràcticament tots els aspectes que en els últims anys han sigut més controvertits en la societat valenciana.

La seua pròpia existència ja desmentix la visió segons la qual abans de 1962 no havia existit valencianisme digne de tal nom. Esta situació d’oblit està causada en part per la diferent orientació que el nacionalisme fusterià té en relació al valencianisme tradicional. El primer es basa en la preeminència de la llengua i la cultura com a factors definitoris de la identitat que, en conseqüència, havia de ser essencialment catalana, mentres que el segon es basa en la identitat territorial creada per la història, les institucions forals i trets culturals específics que justificaven una “valencianitat” genèrica però diferenciada. Estes aproximacions tan diferents a la identitat col·lectiva dels valencians havia de donar lloc per força a cosmovisions diferents i, en alguns punts, contraposades.

Continuar llegint Redescobrir la Declaració Valencianista de 1918

Publicat el dia

“Comissió de la veritat” Lletraferit, 2003 (59): 26

Recordar el passat és recordar Ia nostra evolució i ajudar-nos a entendre millor el nostre present. La rebelió popular valencianista sorgida dels intents de catalanisació durant la Transició ha deixat molts ferits i no pocs cadàvers a cada banda del camp de batalla, per no parlar dels qui caigueren silenciats abans d’escomençar la gresca per no encaixar perfectament en cap dels bandos en conflicte. Les accions del GAV mai aplegaren a tindre el calat i l’intenció terrorista de grups radicals com I’MDT o Terra Lliure, que fracassaren en el cel pel triumfo del catalanisme polític moderat en Catalunya i ací en la terreta per falta manifesta de soport popular.

Continuar llegint “Comissió de la veritat” Lletraferit, 2003 (59): 26

Publicat el dia

“La Corona d’Aragó redescoberta” Lletraferit, 2003 (59): 26

Rectificar és de sabis i ya era hora que ho feren. En el PSOE mai acceptaran l’influència del valencianisme i negaran tres voltes i les que facen falta que ens lligen, a nosatres o a qualsevol manual d’història, pero en tot cas és positiu i hem de saludar en satisfacció que JI Pla haja deixat d’obcecar-se, encara que siga formalment, pels PP.CC. Per fi ha descobert, imaginem que en sorpresa, que els valencians tenim identitat pròpia i que la manida confederació era, en tot cas, catalano-valenciano-aragonesa (“Levante-EMV”, 24-11-02), idea que s’expressa sintèticament en la coneguda i per alguns denostada forma tradicional “Corona d’Aragó”.

Continuar llegint “La Corona d’Aragó redescoberta” Lletraferit, 2003 (59): 26