Publicacions

Selecció de publicacions

Lexicografia i gramàtica

 • Aproximació al lèxic mèdic valencià popular del segle XIX. València: Real Acadèmia de Cultura Valenciana [Premi Jaume Roig, 2], 2005, 257 pp.
  ISBN 84-96068-69-2. Portada i contraportada 
 • “Lèxic gastronòmic de l’alimentació en E. Escalante. Terminologia de l’alimentació i classificació semàntica del lèxic”. Revista de Filologia Valenciana, 2002, 9:47-105. ISSN 1135-1896. Document complet (v2.0), 668 KB
 • La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu. València: Universitat de València, 7 microfitxes (616 fotogrames), Tesi doctoral, 2001.
  ISBN 84-370-4838-9. Més informació i enllaços al text 

Llengües minoritàries i entitat del valencià

 • “Tradició lliterària, identitat i model de llengua pròpia en Valéncia”. Paraula d’Oc, juny 2003, (6): 31-72. ISSN 1577-2047.
 • Calpe Climent AV (coord.)I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponencies i comunicacions – Proceedings. Valencia Ciutat, 11-12 de juliol de 2002 – July 11th – 12th 2002. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2003. Serie Filologica, num. 26, 223 pp. ISBN 84-96068-02-1. http://www.silm.racv.es/ – Portada del llibre 
 • Calpe Climent AV. Presentació del llibre “La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià”.  Dins: AV Calpe Climent (coord.) I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponencies i comunicacions – Proceedings. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, Serie Filologica, 26, 2003, pp. 199-206. ISBN 84-96068-02-1.
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – Die Allgemeine Erklärung der Sprachrechte und der Fall Valencia. (Edició bilingüe valencià-alemany) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 25, 57 + 57 pp. ISBN 84-96068-00-5. Portada del llibre 
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. (Edicio bilingüe valencià-anglés) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 24, 57 + 59 pp.
  ISBN 84-921559-6-5. Portada del llibre 
 • “Consideracions juridiques sobre la llengua valenciana”. Dins: A Fontelles Fontestad, AV Calpe Climent, J Giner Ferrando, et alEl valencià , una llengua del segle XXI (edició en valencià , castellà , anglés i alemany), 2ª ed. RACV – L’Oronella S.E.V. [Els fanals de la terra, nº5], 2001, pp. 17-21 [va], 45-49 [es], 73-77 [en]. ISBN 84-89737-31-2.

Documentació

 • “La producció editorial en les Normes de la RACV (1979-2004).”
  Dins: A. Atienza, F. Bens, V.R. Calatayud et al25 anys de les Normes valencianes de la RACV, dites d’El Puig. València: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella [Cresol Lliterari, 9 / Els fanals de la terra, 9], 2005, pp. 9-139. ISBN 84-89737-75-4. Conclusions  Document complet (v2.1.2), 763 KB 
 • “Valencioteca. Seleccio i recopilacio”.
  Lletraferit, 1996 (1): 2-15. ISSN 1136-8179.
 • “Òbres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca.”
  Dins: Actes del Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, Palma [de Mallorca], 24-26 de setembre de 1992, Universitat de les Illes Balears.
  Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 1995, tom II, pp. 645-674. ISBN 84-7633-346-1 (t. II), 84-7633-343-9 (O.C.). Document complet (v2.0), 583 KB 

Valencianisme

 • “El valencianisme de Miquel Adlert Noguerol (1911-1988)”. Dins: J.A. Martínez i Seguí, A Monzón i Arazo, FJ Palao Gil coords. (2019) Els valencians, poble d’Europa. L’horitzó federal. València. Publicacions de la Universitat de València [Europa Política, 7], pp. 67-90. ISBN: 978-84-9134-497-1.
 • “Redescobrir la Declaració valencianista de 1918”. Dins: A. Colomer et al. 90 anys de la Declaració Valencianista. València: ACV Tirant lo Blanc, 2008, pp. 48-51. DL V-825-2009.Capítol i obra completa en pdf.
 • “El pensament valencianiste de Miquel Adlert”. Cresol Lliterari, 2000; 4:41-67. [Miquel Adlert. Vida i obra. Comunicacions de les VIII Jornades dels Escritors. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella S.E.V.] ISSN 1135-9811.

  Un resum d’est article es va publicar en dos parts: “El nacionalisme valencià  a través de l’obra de Miquel Adlert”, Lletraferit, març 2001, (42): 17-21. i “L’accio i l’actitut valencianistes”, Lletraferit, abril 2001, (43): 19-23.

 • “Nicolau Primitiu. Un esboç biogràfic”. Dins: XI Jornades dels Escritors, 9-12 de desembre de 2002. Associació d’Escritors en Llengua Valenciana, 2003, pp. 197-212. ISBN 84-89737-22-3.
 • “Eduart Escalante. Un eixemple de la marginacio lliteraria de la Llengua Valenciana”. Dins: Comunicacions de les V Jornades dels Escritors al voltant de la narrativa valenciana. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana [Cresol Lliterari, 1], pp. 15-31. DL  V-4901-1997.

Publicacions diverses

 • Calpe Climent AV, Tintorer Peiró A (coord.); Entorn a Ausias March1397-1997, Corts Valencianes, 1999, 117 pp. ISBN 84-482-1912-0.

Literatura

 • “Chuplacervells.” Dins: Clams de vida, Valéncia: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella, 2000, pp. 253-277. ISBN 978-84-89737-71-6.