L’autor

Àngel Calpe és un autor centrat en l’assaig i la investigació amb esporàdiques incursions narratives, que escriu fonamentalment en llengua valenciana. Podeu consultar ací una selecció de les seues publicacions i també en la seua pàgina del portal academia.edu.

Àngel Calpe

És membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) des de novembre de 2003. Des de la seua incorporació a esta institució ha col·laborat en la Secció de Gramàtica, de la qual ha sigut secretari des de 2007 fins a la seua transformació el 2014 en Secció de Lexicografia i Gramàtica. Ha participat en l’elaboració del Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià (2006), de la Gramàtica normativa valenciana (2006), de la Gramàtica valenciana bàsica [aprovada el 2013, impresa el 2016] i del Diccionari normatiu valencià [aprovat el 2014, en línia, i imprés el 2016], les obres que constituïxen el corpus normatiu de la institució i del valencià. En l’actual Secció de Terminologia i Llenguatges Específics ha contribuït a la redacció de diversos vocabularis i lèxics específics elaborats i publicats per l’Acadèmia, i a la creació i ampliació del Portal Terminològic Valencià (PorTerVal). Des de la Secció de Documentació i CIVAL impulsa el desenrotllament del Corpus informatitzat del valencià (CIVAL). Així mateix, ha dirigit el portal d’autor dedicat a Teodor Llorente en la Biblioteca Joan Lluís Vives, àrea de la Biblioteca Cervantes Virtual. Ha participat també en les activitats de l’Escriptor de l’Any organitzades per l’AVL per al 2013 dedicades a Vicent Andrés Estellés i per al 2015 dedicades a Carles Salvador.

És vocal de la Junta Directiva de l’associació Taula de Filologia Valenciana i membre del Consell de Redacció de la publicació acadèmica Aula de Lletres Valencianes – Revista Valenciana de Filologia. Ha participat com a jurat en convocatòries de diferents premis literaris com els Ciutat de València, els Alfons el Magnànim, etc., i és membre de l’Associació d’Escriptors i Crítics Literaris de València (CLAVE).

Estudià Medicina en la Universitat de València (Estudi General), on es va doctorar en el Departament d’Història de la Ciència i Documentació. Actualment està elaborant una segona tesi doctoral en el Departament de Filologia Catalana de la mateixa universitat. Féu la seua formació com a especialiste en Medicina Familiar i Comunitària en la Unitat Docent de l’Insalud Balear (Mallorca), té diverses publicacions en el camp de les ciències de la salut i treballa actualment en l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut (EVES).

Ha sigut membre del Consell de Redacció i columniste de la revista cultural Lletraferit, editada per l’Oronella, i va ser, fins al 2005, Agregat Col·laborador de la Secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV). Esta institució li encomanà l’organització i coordinació del I Seminari Internacional de Llengües Minoritàries (SILM), València, 11 i 12 de juliol de 2002. És membre de l’Associació d’Escritors en Llengua Valenciana (AELLVA), soci de Lo Rat Penat i membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC).