Publicado el

La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu

Àngel Calpe. València: Universitat de València, 7 microfitxes (616 fotogrames), Tesi doctoral, 2001. ISBN 84-370-4838-9.

Enllaç a la ficha de la base de dades de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Teseo.

Resum

S’estudien des del punt de vista de la història de la medicina i de la ciència els 47 sainets —obres teatrals còmiques breus— d’Eduard Escalante i Mateu (1834-1895), probablement el principal autor dramàtic valencià de finals del XIX (obres publicades entre 1861 i 1895).

Continuar leyendo La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu

Publicado el

A la recerca d’un estandart valencià raonable

«A la recerca d’un estandart valencià raonable» és, que recorde, el meu primer article publicat en premsa. Es nota la inexperiència per l’extensió i la sintaxi, excessivament recarregada, però tot i això és interessant comprovar com avançava la idea, ja a principis dels ’90, que el problema lingüístic dels valencians estava molt relacionat amb els estàndards, els models de llengua i la normativa i que, en última instància hauria de ser possible trobar un punt de confluència acceptable per a tots amb independència de la concepció que cadascú tinguera de la llengua.

Continuar leyendo A la recerca d’un estandart valencià raonable