Investigación y ensayo

Selección de publicaciones de Àngel Calpe: investigación y ensayo

Lexicografía

 • Aproximació al lèxic mèdic valencià popular del segle XIX. València: Real Acadèmia de Cultura Valenciana [Premi Jaume Roig, 2], 2005, 257 pp.
  ISBN 84-96068-69-2. Portada y contraportada 
 • “Lèxic gastronòmic de l’alimentació en E. Escalante. Terminologia de l’alimentació i classificació semàntica del lèxic”. Revista de Filologia Valenciana, 2002, 9:47-105. ISSN 1135-1896.Documento completo (v2.0), 668 KB
 • La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu. València: Universitat de València, 7 microfichas (616 fotogramas), Tesis doctoral, 2001.
  ISBN 84-370-4838-9. Más información y enlace al texto 

Lenguas minoritarias y entidad del valenciano

 • La situación sociolingüística de la Comunidad Valenciana. Budapest: Universidad Eötvös Loránd; Diades valencianes, 4 de mayo de 2006. Conferencia. Presentación, 802 KB [es].
 • “Tradició lliterària, identitat i model de llengua pròpia en Valéncia”. Paraula d’Oc, junio 2003, (6): 31-72. ISSN 1577-2047.
 • Calpe Climent AV (coord.)I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponencies i comunicacions – Proceedings. Valencia Ciutat, 11-12 de juliol de 2002 – July 11th – 12th 2002. Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2003. Serie Filologica, num. 26, 223 pp. ISBN 84-96068-02-1. http://www.silm.racv.es/ – Portada del libro 
 • The Valencian language, a hidden Romance language, Conference on Language and Identity, October 2-5th, 2002, New York, American Society of Geolinguistics – Department of Modern Languages (The Baruch College – NYCU)
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – Die Allgemeine Erklärung der Sprachrechte und der Fall Valencia. (Edició bilingüe valencià-alemany) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 25, 57 + 57 pp. ISBN 84-96068-00-5. Portada del libro 
 • Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. (Edicio bilingüe valencià-anglés) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 24, 57 + 59 pp.
  ISBN 84-9215559-6-5. Portada del libro 

Documentación

 • “La producció editorial en les Normes de la RACV (1979-2004).”
  En: A. Atienza, F. Bens, V.R. Calatayud et al25 anys de les Normes valencianes de la RACV, dites d’El Puig. València: Associació d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella [Cresol Lliterari, 9 / Els fanals de la terra, 9], 2005, pp. 9-139. ISBN 84-89737-75-4.Conclusiones Documento completo (v2.1.2), 763 KB 
 • “Valencioteca. Seleccio i recopilacio”.
  Lletraferit, 1996 (1): 2-15. ISSN 1136-8179.
 • “Òbres mèdiques i biològiques dels segles XVI i XVII de la Biblioteca Pública de Mallorca.”
  En: Actes del Catorzè Congrés de Metges i Biòlegs en Llengua Catalana, Palma [de Mallorca], 24-26 de setembre de 1992, Universitat de les Illes Balears.
  Palma de Mallorca: Universitat de les Illes Balears, Servei de Publicacions i Intercanvi Científic, 1995, tom II, pp. 645-674. ISBN 84-7633-346-1 (t. II), 84-7633-343-9 (O.C.). Documento completo (v2.0), 583 KB 

Valencianismo

  • “El pensament valencianiste de Miquel Adlert.” Cresol Lliterari, 2000; 4:41-67. [Miquel Adlert. Vida i obra. Comunicacions de les VIII Jornades dels Escritors. Ciutat de Valencia: Associacio d’Escritors en Llengua Valenciana – l’Oronella S.E.V.] ISSN 1135-9811.

Un resumen de este articlulo se publicó en dos partes como:

  • “El nacionalisme valencià  a través de l’obra de Miquel Adlert”, Lletraferit, marzo 2001, (42): 17-21. i
  • “L’accio i l’actitut valencianistes”, Lletraferit, abril 2001, (43):19-23.
 • La Guerra Insidiosa. El valencianisme irresolut. València: Lo Rat Penat [“Al Vent”, 8], 1995, 191 pp. ISBN 84-89069-05-0. Portada y contraportada del libro