Publicat el dia

El valencianisme del primer terç del segle XX

Teodor Llorente Falcó, fill de Teodor Llorente i Olivares i també director de Las Provincias durant molts anys, és un testimoni de primera mà de la ideologia valencianista peri-republicana, que sorprén per la vigència de gran part del seu argumentari. Vicent Baydal en féu una bona anàlisi en tres entrades del seu blog Vent d Cabylia del recull d’articles publicats amb el pseudònim de Jordi de Fenollar en el citat diari en els anys que van de la fi de la dictadura de Primo de Rivera a la proclamació de la II República. Ja en el 2010 es queixava Baydal de les dificultats d’accedir als dos llibrets. En espera d’una edició més professional, els pose a l’abast de qui puga estar-ne interessat.

Continuar llegint El valencianisme del primer terç del segle XX

Publicat el dia

Participació en jurats de premis literaris

Des de la meua entrada en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua he tingut ocasió de formar part del jurat de diversos premis literaris. Amb la perspectiva dels anys, les obres premiades són una bona mostra de la producció literària actual en valencià i m’alegra haver contribuït en alguna mesura a la seua publicació. A continuació, lliste una selecció dels premis en què he participat, del més recent al més antic.

Continuar llegint Participació en jurats de premis literaris

Publicat el dia

Ressenya de Millorem la pronúncia, de Josep Saborit (AVL, 2009)

Basada en la presentació del llibre feta en la II Jornada sobre el valencià, pedagogia (llengua i literatura), ús social i normativa, de Taula de Filologia Valenciana. Alzira, 23 d’octubre del 2010.

El llibre Millorem la pronúncia de Josep Saborit fa una descripció detallada del sistema fonològic del valencià amb la intenció de proposar un estàndard oral natural, acostat als diferents parlars valencians tradicionals, realçant els aspectes positius que en tenen i aportant solucions a l’empobriment de la pronunciació valencià que es pot percebre entre les noves generacions de parlants.

Per a entendre millor la qualificació de l’autor per a fer un estudi d’estes característiques, convé aguaitar la seua biografia. Josep Saborit nasqué en la ciutat de València l’any 72, però va créixer i ha viscut bona part de sa vida en un carrer que separa dos pobles: les Alqueries i Borriana. La seua família és quasi tota de la primera localitat, un poblet de la Plana d’uns 3.500 habitants, però son pare és barceloní fill d’un valencià emigrat, i tingué l’experiència d’aprendre el parlar valencià ja amb 17 anys. Esta experiència lingüística li la transmeté al seu fill des de xicotet. Així, li feia notar les diferències del valencià que es parla en diversos pobles i comarques, en especial el contrast entre la Plana i el Maestrat per un costat, i el parlar apitxat de les comarques centrals per un altre, o entre el parlars valencians en general i el barceloní o català oriental que coneixia i parlava de primera mà. Les diferències entre les diverses formes de parlar la nostra llengua que li feia vore son pare induïren el nostre autor a interessar-se per la dialectologia i, en especial, per la fonètica. Continuar llegint Ressenya de Millorem la pronúncia, de Josep Saborit (AVL, 2009)