Publicat el dia

La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià (ed. bilingüe valencià-anglés)

La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià
The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case

Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – The Universal Declaration of Linguistic Rights and the Valencian case. (Edicio bilingüe valencià-anglés) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 24, 57 + 59 pp. ISBN 84-9215559-6-5.

Continuar llegint La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià (ed. bilingüe valencià-anglés)

Publicat el dia

La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià (ed. bilingüe valencià-alemany)

La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià
Die Allgemeine Erklärung der Sprachrechte und der Fall Valencia

Calpe Climent AV, Lopez Verdejo V. La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià – Die Allgemeine Erklärung der Sprachrechte und der Fall Valencia. (Edició bilingüe valencià-alemany) Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2002. Serie Filologica, num. 25, 57 + 57 pp. ISBN 84-96068-00-5.

Continuar llegint La Declaracio Universal dels Drets Llingüistics i el cas valencià (ed. bilingüe valencià-alemany)

Publicat el dia

La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu

Àngel Calpe. València: Universitat de València, 7 microfitxes (616 fotogrames), Tesi doctoral, 2001. ISBN 84-370-4838-9.

Enllaç a la ficha de la base de dades de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Teseo.

Resum

S’estudien des del punt de vista de la història de la medicina i de la ciència els 47 sainets —obres teatrals còmiques breus— d’Eduard Escalante i Mateu (1834-1895), probablement el principal autor dramàtic valencià de finals del XIX (obres publicades entre 1861 i 1895).

Continuar llegint La medicina en els sainets d’Eduard Escalante i Mateu