Publicat el dia

I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries

Calpe Climent AV (coord.)I Seminari Internacional de Llengües Minoritaries – 1st International Seminar on Lesser Used Languages. Ponencies i comunicacions – Proceedings. Valencia Ciutat, 11-12 de juliol de 2002 – July 11th – 12th 2002.Valencia: Real Academia de Cultura Valenciana, 2003. Serie Filologica, num. 26, 223 pp. ISBN 84-96068-02-1. http://www.silm.racv.es/ 

Portada

Deixar un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *